Verkstadsarbete och smide samt underhållsservice för gruvindustrin.
Malmfältens Svets & Smide Mek Verkstad AB med bifirma MSS Mek är ett familjeföretag med lokaler på Malmheden Exportvägen Gällivare. Verksamheten omfattar alla förekommande verkstadsarbeten som beställningsarbeten inom stålkonstruktioner, plåtbearbetning, byggsmide, monteringsarbeten, reparationer, underhållsarbeten, industriservice, varmsmide samt egna transporter.
Större delen av MSS Mek verksamhet går ut på att serva gruvindustrin med mekaniska arbeten. En fast punkt är reparation och underhåll av lastmaskinsskopor på dryga sju tons vikt för gruvan med en totallösning med transporter från dörr till dörr.
- Vi ser till att det blir rationellt för kunden genom att vi hämtar, reparerar, servar och levererar gruvskoporna, säger Jens-Olof Anderson, delägare och företagsledare.

En annan fast punkt är reparation och underhållsservice för malmförädlingsverken ovan jord där brodern Ulf är ansvarig. MSS Mek utför på beställningsbasis nytillverkning samt om- och tillbyggnad av plåt- och stålkonstruktioner i svart eller rostfritt stål, från lätta till tunga skrymmande konstruktioner.

MSS Mek anpassar sig helt efter kundens behov och löser det mesta. Här finns stor kunskap och erfarenhet. Företaget har funnits i över 54 år och grundades 1954 av Jens-Olof´s far Olof samt en kompanjon under namnet Malmsvets AB. 1962 delades företaget och Malmfältens Svets & Smide bildades. Elva år senare ombildades Malmfältens Svets & Smide till Aktiebolag med nuvarande lokaler på Malmheden Exportvägen Gällivare.
- Utan gruvorna skulle vi aldrig ha etablerat oss här i Malmfälten och Gällivare, säger Jens-Olof Anderson.

Men etablerat sig har de gjort. I dag har företaget 10-12 anställda och bland deras kunder finns förutom LKAB även Boliden Mineral, Skanska, NCC, Peab, Banverket, Vägverket, Vattenfall och fler mindre företag. MSS Mek är ett företag med framåtanda samtidigt som de bevarar gamla traditioner. De har en smedja av gammalt snitt, med varmsmide och gruvsmide där de bland annat tillverkar skrotarspetsar som används vid skrotning av gruvorterna i gruvan efter sprängning.
- Vad jag vet så är vi ganska ensamma om det, avslutar Jens-Olof Anderson.


MSS

Bransch:
Mekanisk Verkstad

Telefon: 0970-14045
Fax: 0970-12895


Email:
ens@mss.ab.com

Hemsida:
www.mss.ab.com

Adress:
MSS
Exportvägen
98238 Gällivare

| 13 SENASTE FÖRETAGEN